Congas - mit Cubop Funk


Cajon Bongos - mit Cántaro


Conga Solo - mit Cántaro


Rumba Guanguanco - mit Cántaro


Bongos - mit Cántaro


Live Drumset - mit Tanglefoot


Drumset - mit Cántaro


Live Djembé Solo - mit Tanglefoot


Udu Drums - mit Tanglefoot


Live 2 Drumset - mit Tanglefoot